Szolgáltatások

Szolgáltatásunk fő profilja a szervezetfejlesztés, amely igény alapján magában foglalhatja az alábbiakat:

elemzés, tanácsadás, sztenderdizálási folyamatok, képzések, tréningek, rendezvények szervezése és lebonyolítása, disszemináció, honlapfejlesztés

Szolgáltatásaink legelterjedtebb területei és témái:

A hivatkozásra kattintva megtekintheti és letöltheti az engedélyezett képzések listáját:  szolgaltatasok_engedelyezett_kepzesek

Képzéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse munkatárunkat az info@fejlesztes-innovacio.hu címen, vagy ügyfélszolgálatunkat előzetes bejelentkezés alapján Hétfőn 08:00-09:00-ig a 1052 Budapest Bécsi utca 3 IV/30 szám alatt (Dover Nyelvi Centrum Kft)

Vezetői és üzletviteli tanácsadás, coaching:

Vezetői önismeret és személyiségfejlesztés, Stratégiaalkotási gyakorlatok, Problémamegoldó gondolkodásfejlesztés, Delegálási gyakorlatok, Motivációs készségfejlesztés, Priorizálási gyakorlatok, Konfliktusok kezelése, Vezetői visszajelzés

Vezetői workshopok és tréningek:

Teljesítményértékelési rendszer kialakítása, Motivációs tréning, Munkatársak kiválasztása, Munkatársak hatékonyságának növelése, Time management, Együttműködés-fejlesztés, Konfliktuskezelés, Stresszkezelés

Szervezetfejlesztés – tréningek, workshopok és interaktív eladások munkatársak számára:

Együttműködés-fejlesztés, Csapatépítés, Értékszemléleti tréning, Személyiségfejlesztés

Civil közösségi rendezvények:

Konferenciák szervezése; Alap és kulcskompetenciák fejlesztése; A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése; Interaktív előadássorozatok szervezése; Pályaorientációs foglalkozások; A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi, egészségnevelési és egészségfejlesztési programok, (Drog és dohányzás prevenciós előadás, Melanóma szűrés egy fő hozzáértő szakember részvételével, elsősegélynyújtás előadás hivatásos mentősök közreműködésével); A kultúrák közötti párbeszéd erősítése a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével; Áldozattá válás megelőzése; Helyi közösség érzékenyítése, döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása; Tábor szervezés;

Képzések:

Kommunikáció fejlesztés, Projektmenedzsment képzés,- kompetencia fejlesztés

Tanácsadás:

Igény- és szükségletfelmérés, Szolgáltatások felülvizsgálata, Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása (Elemzés, tanulmány elkészítése)

Disszemináció:

Kiadványok, szóróanyagok és plakátok, információs füzetek elkészítése; elektronikus megjelenések, tájékoztatás és kommunikációs kampányok kivitelezése; honlap frissítések és fejlesztések elkészítése

PAT elégedettségmérés

Képzés neve: Projektpedagógia a gyakorlatban

Képzésen résztvevők létszáma: 15 fő

Képzés helyszíne, időpontja : Szarvas 2019.07.08-07.10

Képzés óraszáma: 30 óra
Elégedettségmérés eredménye 5-ös skálán

  1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,66
  2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?4,33
  3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?4,80
  4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,66
  5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,90
  6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,76
  7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) / gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,86
  8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező szakirodalom)? 4,83
  9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,90